Historiaa & taustaa

Reposaaren päiväkoti.
Tädit, pikkutädit ja lapset uuden lastentarhatalon edessä.

Ensimmäiset lastentarhat

Porin ensimmäinen lastentarha, Reposaaren Höyrysahan lastentarha, perustettiin sahatyöläisten lapsia varten jo vuonna 1880. Silloin ei ollut vielä edes ajateltu, että lapsia hoitamaan tarvittaisiin ammatti-ihmisiä. Pori oli kuitenkin maan ensimmäisiä kaupunkeja, joihin perustettiin Ebeneser -seminaarin käyneiden opettajien johtamia lastentarhoja. Porin Suomalainen kansanlastentarha (Itätullin lastentarha) perustettiin vuonna 1900. Ruotsinkielinen lastentarha oli perustettu jo 1889, mutta sillä ei ensimmäisinä vuosinaan ollut koulutettua opettajaa. Vuonna 1904 perustettiin kuudennen osan lastentarha ja vuonna 1907 Reposaaren lastentarha. Porissa oli siis vuonna 1907 neljä ammatillisesti johdettua lastentarhaa. Väestöpohjaan nähden niitä oli enemmän kuin muissa Suomen kaupungeissa.

Porin suomalaisen kansanlastentarhan johtajatar Saima Kyhä ja lapset ruokailua aloittamassa.

Porissa on säilynyt myös valtakunnallisesti arvokas henkinen ja aineellinen lastentarhojen kulttuuriperintö, leikkiä kestävää kalustoa, esineistöä ja yhä ajankohtaisia Fröbelin kasvatusfilosofian mukaisia työsuunnitelmia aivan lastentarhojen alkuajoilta lähtien. Tätä historiaa on viime vuosina tallennettu Itätullin lastentarhasta tehdyssä dokumenttielokuvassa Katso minuunpienehen, Satakunnan Museon näyttelyssä Aikaa Saima-tädin talossa ja Porin suomalaisen kansanlastentarhan historiasta kertovassa kirjassa Kyhä-tädin talossa.

Porin kunniakkaan lastentarhahistorian nostaminen esille sai ison joukon varhaiskasvattajia ja lastentarhaa käyneitä aikuisia toivomaan, että Porin lastentarhatoiminnan historialle saataisiin pysyvä ja elävä jatko.

Porissa on säilynyt valtakunnallisesti arvokas henkinen ja aineellinen lastentarhojen kulttuuriperintö.

Porin Lastentarhamuseon ystävät LasTMu ry

Porin lastentarhojen historian säilyttämistä ja Fröbelin filosofiaan pohjautuvan varhaiskasvatuksen elvyttämistä ajamaan perustettiin keväällä 2015 Porin

Lastentarhamuseon ystävät LasTMu ry yhdistys lastentarhanopettajien, lastentarhaa käyneiden lasten sekä sosiaali- ja kulttuurialan ammattilaisten voimin. Vuoden 2016 alussa yhdistyksellä oli yli neljäkymmentä aktiivijäsentä, jotka kaikki olivat valmiita työskentelemään yhdistyksessä lasten kanssa lastentarhan historian säilyttämiseksi.